• 02188871265
  • info@sadaf-co.com
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
Quality Control
کنترل کیفیت

با وجود کشمکش‌های تجاری برای جلب رضایت مشتریان و فتح بازارهای رقابتی، نیاز به تولید محصولات و ارائه خدمات قابل‌اطمینان به‌طور روزافزونی بیشتر می‌شود.

کیفیت به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و تأثیرگذار در جلب رضایت مشتری، همواره موردتوجه مدیران کارخانه صنعتی دوده فام بوده است. توجه در انتخاب تجهیزات باکیفیت و دارای تکنولوژی روز، دقت در انتخاب مواد اولیه دارای کیفیت بالا خود نشانگر، التفات مدیران این کارخانه به مسئله مهم کیفیت می‌باشد. لیکن عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه‌گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه‌ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد.در این زمینه هم کارخانه صنعتی دوده فام، با دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت محصول و مواد اولیه که مجهز به‌تمامی تجهیزات و دستگاه‌های تخصصی بررسی خواص دوده و مواد اولیه می‌باشد، می‌کوشد تا از تطابق محصول تولیدشده در این کارخانه با استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل نماید.

همچنین در این قسمت، به‌منظور آشنایی مدیر کنترل کیفیت با قوانین مرتبط، اصول و مفاهیم استانداردسازی و درک رابطه استانداردهای شرکتی با حوزه‌های وسیع‌تری مانند استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین بازآموزی اصول اولیه کنترل کیفیت و با توجه به التفات همیشگی این شرکت به مسئله آموزش، فرد مسئول در چندین دوره آموزشی شرکت کرده و گواهی‌های لازم را دریافت نموده است.